Služby

ICT služby

 • Vývoj informačních systémů

  Nabízíme návrh a implementaci informačních systémů pro nemocnice a zdravotnická zařízení, městské policie, distribuční společnosti
 • Databázová řešení

  Navrhneme a vytvoříme pro Vás odpovídající databázové řešení podle rozsahu použití. Navrhneme databázi pro Váš web, připojíme k databázi naše aplikace nebo aplikace třetích stan nebo Vám poskytneme komunikační rozhraní pro napojení Vaší aplikace k našemu systému.
 • Webová a portálová řešení

  Zcela samostatnou kapitolou našich služeb jsou návrhy a realizace webových aplikací.
 • Správa a podpora IT

  Našim klientům nabízíme v rámci SLA podporu online prostřednictvím helpdesku s registrovaným přístupem, monitoring systému, servisní pohotovost až do úrovně 24x7 s garantovanou odezvou a zahájením servisních prací na řešení a odstranění problému, reporting v pravidelných časových intervalech případně on-demand.
 • Outsourcing

  Outsourcing se v dnešní době rostoucí důležitosti ICT při dosahování cílů stává vyhledávaným nástrojem k jejich maximálnímu využití. Nabízíme implementaci nových technologií, zabezpečení infrastruktury a procesů, odstranění problému a v neposlední řadě vytvoření infrastruktury zcela nové. Navrhneme pro Vás konkrétní řešení. V případě realizace projektu nabízíme v závislosti na přání zákazníka správu a servisní pohotovost až 24x7.
 • Vývoj aplikací

  Vývoj aplikací jak pro mobilní platformy iOS, Android, Windows Phone tak pro podniková řešení. Řešení od nás pokrývá celý životní cyklus aplikace od zpracování zadání, analýzy, návrhu řešení, přes vlastní programování, testování až po implementaci a nastavení.

 • Naše služby v této oblasti zahrnují:

  • Provedení komplexní analýzy požadavků a potřeb zákazníka
  • Vytvoření komplexního aplikačního rámce informačního systému v oblasti databázového řešení a klientského SW
  • Zajištění provozu v režimu 24x7 s garantovanou dobou reakce řešení případných problémů
  • Garance integrace dalších subsystémů dle zadání objednavatele po dobu 5 let
  • Garance dostupnosti programátorských kapacit dle požadavků zákazníka po dobu 5 let
 • Jsme schopni vyhovět malým i velkým klientům. Podle Vašich požadavků pro Vás připravíme odpovídající řešení od MySQL databáze po velký databázový systém jako je Microsoft SQL Server.

  Zajistíme bezchybný provoz databáze na odpovídajícím hardwaru (diskové pole, cluster řešení, atp.) a online přístup k datům přes internet (architektura tenký klient/server). Uložená data lze velmi kvalitně a jednotně archivovat, zajistit jejich odpovídající dostupnost (rychlost) a kvalitní zabezpečení.

  Při zavedení nového systému jsme schopni importovat data již existujících systémů, resp. integrovat je do nového systému.

 • Na základě analýzy Vašich požadavků pro Vás zajistíme:

  • Grafický návrh
  • Datový návrh
  • Optimalizaci pro vyhledávače
  • Validitu kódu
 • Naše služby v této oblasti zahrnují:

  • Správa a podpora infrastruktury zákazníka
  • Helpdesk / Monitoring
  • Dohledové centrum 24x7
  • Dohled a provozní podpora portálů a webu
  • Podpora infrastruktury Microsoft
 • Nabízíme Vám naše outsourcingové služby v oblastech správy koncových zařízení a sítí (správa data center a infrastruktury, desktop management a network management, helpdesk), správy aplikaci a informačních systémů (administrace a údržba systému, reporting, konfigurace, rozšíření, upgrade), nákupu nových technologií (hardware i software) nebo dodávky školení.

  Výhody outsourcingu

  • Snížení nákladů na IT/ICT (až o 15-20%) na základě efektivního využití pracovních sil a zlepšeného procesního modelu
  • Zlepšení identifikace a sledování nákladů, zvláště skrytých (nebylo možné je identifikovat před zavedením outsourcingu)
  • Snížení rizika neočekávaných investic (všechny investice jsou obsaženy v SLA)
  • Dodavatel outsourcingového řešení aktivně eliminuje zastarávání technologií
  • Umožňuje vrcholovému managementu soustředit se na core business aktivity
  • Možnost konzultací a úzké spolupráce při výběru nebo vývoji nových služeb
  • Zvýšení efektivity informačních technologií
  • Využití zkušeností a znalostí dodavatele ICT z podobných projektů
 • Mezi naše klíčové služby patří návrh, implementace a dodávka aplikačních řešení odpovídajících požadavkům klienta. Poskytujeme služby systémové integrace, a to jak na základě úpravy stávajícího řešení, tak i v podobě zcela nového návrhu a implementace informačních systémů. Základem naší práce je perfektní zhodnocení a zpracování Vašich požadavků na IT. Teprve tehdy můžeme navrhnout různá řešení, či další možné alternativy. Svěřte nám své požadavky a přání. Od nás pak dostanete odborný, ale přesto srozumitelný rozbor stávající situace a návrhy řešení situace budoucí, pro Vás lepší a spolehlivější.

Chcete vědět víc?

Kontakt