Technologie

Komplexní řešení pro municipální sektor

Našim zákazníkům z oblasti municipálního sektoru a veřejné či soukromé dopravy nabízíme komplexní řešení zahrnující unikátní platební nástroj a ticketingový systém, který spolehlivě funguje již v téměř 40 městech České republiky. Platby za jízdné, parkovné či další služby, kde je nutné vystavení, distribuce a validace dokladu, se tak stávají pohodlnými, rychlými a přehlednými.


Úhradu dopravních či parkovacích služeb lze provést jak prostřednictvím Premium SMS, tak prostřednictvím systému SEJF. Mobilní aplikace SEJF je využívána jako platební nástroj, který díky technologii chytrých telefonů přináší množství vylepšení a výhod nejen pro uživatele – rezidenty a návštěvníky města, ale i pro příjemce takové platby, tedy pro provozovatele dopravy a parkovného.

Celý back office systému je shodný pro Premium SMS i SEJF, systém je ONLINE, modulární a umožňuje flexibilně přidávat nové moduly a další funkcionality.

Základní popis systému pro uživatele

Uživatelé systému, tedy cestující a řidiči mají k dispozici online samoobslužné webové rozhraní, které nabízí přehled všech jízdních dokladů či parkovacích lístků, která v posledních 3 měsících ze svého telefonního čísla objednal. Uživatel si může připojit ke svému telefonnímu číslu další čísla a tisknout tak společné doklady pro více telefonních čísel (výhoda pro společnosti).

 • Přehled jízdních dokladů / parkovacích lístků
 • Vystavení a tisk daňových dokladů
 • Sdružené daňové doklady
 • Online reklamační modul

Základní popis systému pro provozovatele služby

Provozovatel služby (dopravní podnik, město) má k dispozici ONLINE administrátorské rozhraní, tedy systém pro správu a vyhodnocení provozu celého systému jízdních dokladů (jízdenek, časových kupónů/parkovacích lístků a zón atd.). Výstupy a statistiky umožňují sledování výkonu jízdních dokladů / parkovacích lístků a mnoho dalších funkcí:

 • Systém pro správu a vyhodnocování provozu systému
 • Statistické údaje a reporty
 • Správa revizorů / kontrolorů
 • Informační modul
 • Reklamační modul
 • Přestupkový modul
 • Exporty dat a tisk

Základní popis systému pro revizory a kontrolory

Ověřování a kontrola platnosti jízdenek, časových kuponů / parkovacích lístků probíhá pomocí aplikace v mobilním zařízení revizorů / kontrolorů. Aplikace umožňuje online i offline přístup k databázi prodaných jízdenek a lístků. Ovládací prostředí je přizpůsobeno tak, aby umožňovalo snadné a pohodlné ověření platnosti dokladů v terénu. Aplikace nabízí řadu dalších funkcí:

 • Kontrola jízdních dokladů a časových kupónů
 • Kontrola parkovacích lístků dle zón či RZ
 • Online kontrola platnosti osobních dokladů
 • Zprávy z dispečinku
 • Hlasový záznamník
 • Vyslání tísňového signálu kontrolora v nebezpečí